Privacy Policy

Door het bezoeken van onze website laat je gegevens achter die wij, Mediamast, kunnen gebruiken. In deze privacy policy maken we graag duidelijk hoe wij hier mee omgaan, wat we met deze verzamelde gegevens doen én waarom.

Persoongegevens

Mediamast kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Mediamast, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mediamast verstrekt. Mediamast kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Jouw voor- en achternaam – Jouw e-mailadres – Jouw IP-adres en noodzakelijke facturatiegegevens.

Waarom we jouw gegevens gebruiken

Mediamast verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of op basis van een gerechtvaardigd belang zoals (re)marketingdoelstellingen, en/of in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Mediamast bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Worden deze gegevens gedeeld?

Mediamast verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Mediamast worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mediamast gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Mediamast maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken, hoe effectief de Adwords-advertenties van Mediamast zijn en omwille van (re)marketingdoelstellingen. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. Mediamast heeft hier geen invloed op en heeft geen toestemming gegeven om via Mediamast verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.