Disclaimer

Deze website (www.mediamast.be) is eigendom van Mediamast, een onderneming met adres: Peerderbaan 3 bus 2, Sint-Huibrechts-Lille, Pelt. Mediamast is ingeschreven bij de kruisbank der ondernemingen onder nummer: (nummer in aanvraag)

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website

Mediamast behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan te hoeven doen.

Mediamast besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de website, maar het gebruik van (informatie op) de website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Aansprakelijkheid

Mediamast is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze website is dit op eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Mediamast tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Mediamast is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de website en Mediamast is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Daarnaast is Mediamast niet aansprakelijk voor inhoud van de website welke afkomstig is van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij Mediamast. De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commons licentie “Naamsvermelding”. Tenzij anders vermeld bij specifieke materialen.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Mediamast via info@mediamast.be